Nyzo block 14562086

blockchain version

2

hash

baba2ff916d5790f-d1bd83d3a53f0cfc-79353aea423c4ff6-a3733731125afcd0

cycle length

2783

previous block hash

327c7726ef5c79c1-eb8c7fded13fb334-efce28555b3fbcdf-3fc6aacf54ea5336

start timestamp

1638731402.000 (2021-12-05 19:10:02.000 UTC)

end timestamp

1638731409.000 (2021-12-05 19:10:09.000 UTC)

verification timestamp

1638731410.518 (2021-12-05 19:10:10.518 UTC)

transactions

transaction 1

type: 1 (seed)

timestamp: 1638731403.000 (2021-12-05 19:10:03.000 UTC)

amount: ∩283.718363

fee: ∩0.709296

sender ID: 12d454a69523f739-eb5eb71c7deb8701-1804df336ae0e2c1-9e0b24a636683e31

sender data: (empty)

sender signature: e97577e852ea5ef7-d699e1a4429010b8-01dec17f5386d22c-03de4fe523c2be66-1275f0c0f42422fd-905d401fb0425294-45234e8bede2c924-6674790042c8730a

transaction 2

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.828 (2021-12-05 19:10:03.828 UTC)

signer identifier: 8fead50c425ce09a-bc1f15a227e9f093-bb3e73795bec313d-f57a3134b55c17e8

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: d64f8596fc039706-b25e6ee89b57b5d1-ad365b572121225b-cde274b5263b6f61-487a2764a5a24288-f35ceed8aef9028a-10f607c5e8d2bed4-098b15317246fb0f

transaction 3

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.832 (2021-12-05 19:10:03.832 UTC)

signer identifier: 8a60edca3edaad11-4266a1715b8eeda9-4c3f6af8f752f989-9aa23aa1748e167b

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: d349176def3ca203-9703f1af8e5dedd4-2c4580391098eb92-298cf9817369b186-c93e0ba2576af569-232407def98ba07f-23c4095c98b643d7-006b1909c8f8db03

transaction 4

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.835 (2021-12-05 19:10:03.835 UTC)

signer identifier: 0a05401103d5cd18-60ad56a6d9d79c3b-6c46ab456d86539a-bd007bb7bca601ed

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: c83a4d6ed53ed8d6-d835300be62622f0-f891e8b4a5891b3b-e6569720f2037e70-0c8127119ab9b0aa-b897de52eb0258df-4e6609060b6e5b11-1a10dca18fe6ea0f

transaction 5

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.836 (2021-12-05 19:10:03.836 UTC)

signer identifier: f4a14ff9aa601cc6-3ddfa6db4ee4c817-655bd788fed3817e-05633a1eacf1568f

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: dda59d0c6770230a-bf57690b8901b423-f48086b4521423bb-ee299e417a73ffb5-f2f795b67193d36e-d13c73be738e10cf-c76cb1e3daeab57c-379c59b337d4980f

transaction 6

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.840 (2021-12-05 19:10:03.840 UTC)

signer identifier: bf480de022ed30f0-974f9f8c33a89388-254d81462616b7c7-187eb6b5e02b48c3

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: fe26dc3d3314b752-f05abeacc727bb1a-0ec19904733ef113-3ceba70dd56c0d98-605b61e4b428e625-c5267dea34f4d922-9ce80a42199ad80a-5e3c8781f523dc0c

transaction 7

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.842 (2021-12-05 19:10:03.842 UTC)

signer identifier: 07104302810ab4a5-b1d4b8ffb21bab51-2a5396106a64f760-51c219f211044863

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 22f5dbdd2fba8a9a-5efe252a999667fe-ba99dd670abca56e-2e2f3df0b22cb256-afbc3b3e5d7eb9a2-34c280946ca19d27-b587e66802b15f4b-c83f51361d90c407

transaction 8

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.846 (2021-12-05 19:10:03.846 UTC)

signer identifier: 7e258f8afc9e5fea-968b1594636df5f0-cbf84f98331dfd58-c824babdc24fa857

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 3e35d6ba36575f6a-030de1e99f000e50-a7d7676f2c992b63-6d4258645742c7e7-404174a2209ac1b9-d76c994a5ecf568b-ef64fd6a40823b96-7945a5176049c00f

transaction 9

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.852 (2021-12-05 19:10:03.852 UTC)

signer identifier: 34a73dddee9734cd-f13d84bc191d7852-4dd903a14473810a-2406627fa6f104c9

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 4c8220d03867f629-ba45bd80bc51481e-e68b95686c51c7e3-a80ff42d9a96698c-affcafdc45e57d5e-c2ba9202439ff583-838ba762173f7042-0352572a774a9c0c

transaction 10

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.856 (2021-12-05 19:10:03.856 UTC)

signer identifier: 36d02eafb1de6728-278a45701c3053e0-1a244953f4018040-de9a912d7fa567ab

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: d2f3d3ea5c78fa37-72e70456c75e19ce-4a0a822cf2a5494d-3c60e6deebe5d3cd-caa74f3af80d2c3e-22e605b2eece8576-75a1a68d8d1f4cc4-1ff0d9faa7db260b

transaction 11

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.857 (2021-12-05 19:10:03.857 UTC)

signer identifier: dace4d26ed8ef17c-484cc8696c6d0c97-d634c7ca0d9c6693-f603a2a096228df5

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: c7674b7c1e72e2ae-2b23e3fb5f7f50b6-8e3511ada07905d6-32f3a6e02e2782ff-c4a9b855960c88ae-07154d2acbec8c51-dcedd89676dcacd3-0c82b6b77d50ed03

transaction 12

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.858 (2021-12-05 19:10:03.858 UTC)

signer identifier: 8ace16d254cdbb56-54479daf86f9895b-bba31d2c63cd9e6f-46f402c2f2207ef8

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 6205b329b122c0dd-122641fb36dc8e8d-56c5be0d66ce301b-d91bb8ea5854e303-34edddd7fcc031a3-7542eb731e325d0f-045fa16487226d86-48a79894d2529f0c

transaction 13

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.861 (2021-12-05 19:10:03.861 UTC)

signer identifier: 8ab1b43151d87659-9d72d74bb03a6b34-248775edf3c6dcd6-ff0701ea5b6a20ee

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: a1d1aa1dc60c9905-071a5037efabe86e-75c1cbff24ffda53-76297cdb762b4e79-9490e96e753a324f-d42a84343f9fc291-8a25a6097cb5a97b-6fdcf8cba5afe107

transaction 14

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.862 (2021-12-05 19:10:03.862 UTC)

signer identifier: 7b48f09194a38641-466c60e5fe548bfb-dd89b3447612a82e-c7ccd816adb0af3a

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 84586a5185869a55-bee406d40587136a-669655c597002ec2-9a5777d9e99ed69c-4ffa20838080a37a-e6b4c9ed89c98d26-b94c4348d4bf7cfd-6522f6ca2c80fc09

transaction 15

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.863 (2021-12-05 19:10:03.863 UTC)

signer identifier: 3f394e708e983283-7264fcf012ca158b-ba71b07dec4b894f-662b39bf429b23b1

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 369505fb605f3981-c74360ea2123087d-77cbd9f0915168a5-c4765b77740ae340-2f87604e4449a974-5428ecdcae5f81a2-92cdd27d306f77ce-aa1e7f5639393d04

transaction 16

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.866 (2021-12-05 19:10:03.866 UTC)

signer identifier: 12383b32fe0e02a6-49b8f57a89bbc212-513ebbff566aaf70-675240599c7c0091

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: ee4193c5231078d2-749814e3f06c2493-e9eef2001ae32d4d-e61ef23c0bf0262c-069d9a5fcfc01328-16393a3db7450605-3337512fd14fbd5a-0dc6a3fdf04fee0b

transaction 17

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.867 (2021-12-05 19:10:03.867 UTC)

signer identifier: 69e4acd1b3e9e698-d5f37b7310dfdcf7-d9ac302da911d4c6-1028567e5848b2c7

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 93f002c8f8a34856-853f9bc8ee829039-3636da3c429a2645-65061eeb7d8de9c9-6d7a570ec077e34d-bf08c8d1bc85af62-74093de9287c9043-2b1289f6e098e309

transaction 18

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.869 (2021-12-05 19:10:03.869 UTC)

signer identifier: 6f10bbfe376480f0-f4b797380920b6a4-0313e379a9a5f830-33ac574be8b1611b

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 86a9798a1642e5a8-e5572d8e2399493a-93640ecd6de5c5ba-4771d94555c40055-3086c27711519c36-dce132a683ca0388-3eeba18afa15cd26-51f9c37f11b1c906

transaction 19

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.874 (2021-12-05 19:10:03.874 UTC)

signer identifier: fbd1db633ab8fbe0-f369892ebd4168f4-8ebbd9a7e7b79de4-18edf5cc81f9a141

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 9dce006939a3b7e3-342b53a8831ee1c6-0d48b5308bef1d7a-540ba1c62afeb818-2593023a9d31598c-b50cf40372557b15-fd204db224115fbf-f41642ed17b4550c

transaction 20

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1638731403.875 (2021-12-05 19:10:03.875 UTC)

signer identifier: 8af00c177df14ab1-4ff5860464fbc94c-80a767b9642a09a2-c46d4ddf5dcf30b0

vote: yes

cycle transaction signature: 1d55e1358e1b59c1-af2c4be7368612b1-f2d6c52751654480-cc6190d063a599e3-ad2738985f911d1c-e05daee6c5425c90-8e258a30a8f3be38-51ca04ad49646c0b

signature: 94a953ad073d91f4-1314929f064b320d-f4c04a00c9095a75-9b159a932e1df0d7-15b825a77d2bcb13-c0271a0c01ab60f4-9a9129c263745295-e49a1a537367850e

This block has 2 more transactions not displayed here (22 total). To see all transactions, click here to open the block in a separate tab.

balance list

hash: aa0e261ce3486abd-48a67c253e287f15-d08c10e98e78599d-7f7ec2ed0724ba45

Click here to open the balance list in a new tab

verification

ID: 7e1b136b61fe02b3-730a443d0cbab6ac-565275a239baddcc-00b80f6d1a423929

signature: 6d23d98a3141a912-554755da1ae9bc9f-b8e729f39815e5c4-35a8f2ee95ea48ff-e8b88b35dd79a2dd-3192aa2058c1dcd0-77782e5b6cadf8f6-08999429ec9a5e04