Nyzo block 10858579

blockchain version

2

hash

86a808ff534e2e33-55c0ecb5d21ba520-08ee08380783881f-791756d8e86da45a

cycle length

2443

previous block hash

f00e821f504e2be9-f4b030e2e0b6b1c7-ae2b15d2cdbc6bd0-597e09b0d067287d

start timestamp

1612806853.000 (2021-02-08 17:54:13.000 UTC)

end timestamp

1612806860.000 (2021-02-08 17:54:20.000 UTC)

verification timestamp

1612806861.821 (2021-02-08 17:54:21.821 UTC)

transactions

transaction 1

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.856 (2021-02-08 17:54:15.856 UTC)

signer identifier: 0c55c29488c08e4d-ad65acaa08311321-cacf7703253d7614-f5a116967bf51963

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 8ac75b702d4c7136-20a332d029217f6c-6978b396ee55aa88-9249943b70833925-d6a6d5159ee7e9bb-34514d130dad9238-ac0e476007735349-a44ea1ce8248920d

transaction 2

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.860 (2021-02-08 17:54:15.860 UTC)

signer identifier: 7aa057068a0ed121-f4777ee062899029-c89c1862a734d6e6-753f91d5e1216f0e

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 2fd0f9bf934ac4ee-6d746a33fbeb863d-b4766f172e2c25d8-161ed10f50fb4f8a-1b1b949ebf2ab4e9-54f75ef9971a369c-6f1fb4f5f8fdb2cf-70f854db7067e20a

transaction 3

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.863 (2021-02-08 17:54:15.863 UTC)

signer identifier: b5c86858b0a63b07-812caf47e85225c9-7f458a611a23bcb4-cea7506ddda2f91e

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 7e54c365961e0fe1-a358b3e2aa4c41d2-d9379452a6f61492-e26e78cda1c42f89-700ff3f040df17a7-db8fcd2524a540c0-6e428103065b6977-439c397ca2567601

transaction 4

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.866 (2021-02-08 17:54:15.866 UTC)

signer identifier: 0b19818e841b764c-30a176a3e32b9a98-7f1cbf03204bb093-58c45147288ed7f9

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: c03933890584c23f-4561cd37710ad500-7e9b30eb6d23cbba-2a945f5b151daf2a-2477e3137303ccab-8eccdb4920edbd74-a3490de2e4e1d392-976588ea118b050b

transaction 5

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.868 (2021-02-08 17:54:15.868 UTC)

signer identifier: 98450a2dca9600a5-fd35dcda7585b048-0cdf364766eab370-6cf86e2edfe95489

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 999daff2dff45cc5-c7dc6d9ee7a28e6a-f58d2d1c37531e1f-a83a9c8c4da3dc14-1ea64f7bc186e38e-54e1712512825c01-af49c52d6a156273-0d448a9680d9e809

transaction 6

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.871 (2021-02-08 17:54:15.871 UTC)

signer identifier: 533b209110173c8b-20a426cf6691049b-caa27416e0aee3ae-2307fa2740e3e9c5

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: c2275ee1cf0181c0-ee0773d9cd4bb908-3f4f2abe1b9e9867-6ca8da7df922182b-1799300f6722103b-8cdde60354b396a9-b229572ee55fcf10-da345a0677003001

transaction 7

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.873 (2021-02-08 17:54:15.873 UTC)

signer identifier: bc5314f318092086-f1a36b7b0c6682f2-f77756e524dcaa03-deb62fee02abc56f

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 8be0bc4420c94d27-51acb1d2afeb32ac-945496e0fe17ea22-43f8f8af7f440dc0-d8010f981ef398f6-c501fd2ba2609bf4-e26d5eb3950b8f2d-523fb015f6daed07

transaction 8

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.874 (2021-02-08 17:54:15.874 UTC)

signer identifier: 5b5c3059715c0d32-1c4cb9da1cec737c-caabc1cdca38feb6-e8c9b532a81f5d35

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: c60d05816288e0a7-96865bc56c939269-41c1f8630018872a-0ba2df9c0c652a81-1376a6e3f2d63d84-f2595c88e53d6611-20e657d2ee5aa3a0-6aa2c99e833ae801

transaction 9

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.875 (2021-02-08 17:54:15.875 UTC)

signer identifier: b94431868d0f5f94-9b5cb9b46090141a-65899ff6ec512097-8afaa448697b6fed

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 11ead714ac91ec64-485fe147e960112f-c8cc87da769b534f-ec5b8e97107828b8-0a61781f6d3ff9f1-f2df2f89b32f73b7-f88ba177ad24e582-61978c667bc9470c

transaction 10

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.876 (2021-02-08 17:54:15.876 UTC)

signer identifier: 6eb6f9dd5d358837-64dd8a0a44abb0d6-7f94822fbc8e0868-9a97a6c92bfe6143

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 27d406b3e682f3a1-58023a3a2e265ed3-4db94668aeb4bc34-74c0f3effcec8e6d-9864551247534029-2d3cd992b612411f-93f02644ea31e754-16a290c3d79c730d

transaction 11

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.878 (2021-02-08 17:54:15.878 UTC)

signer identifier: 73bf4a77afca5116-25bd6ddce09f2763-2e39d805e6efa2b4-c645fee421e355c7

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: f57643e76afdd6d2-bf061f5f43c6f136-1da0f9cd25974448-4fffebd2406d580f-3e461e05770302d2-81d099b7280b90b0-de58912b2ad23424-4291b4018797f306

transaction 12

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.879 (2021-02-08 17:54:15.879 UTC)

signer identifier: 68109fbfab775044-bb3eb2ae5f83788d-9adcf4298fd6fa2f-0566979dcb0048f2

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: eb271e549ff8f8a8-99e9852b8d3ac156-459522e951893d16-30a726d2227946f1-a0e5d1cdf9479aa2-0a41fce0ed014c7e-1d09097364f559f1-79d9c859fc0d1a02

transaction 13

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.880 (2021-02-08 17:54:15.880 UTC)

signer identifier: 362f48f67c0362ba-58644031791369e4-feba9412405d48c5-23eb08ec892aedeb

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: ca89bfa4666fd277-d237d8ef68a051b5-89f380e13e833726-f3e3d2e62879ec85-6a925122371ed33d-9d3b1ffafc425e90-17db20a6b40db2c6-b291f64a1bb46e0e

transaction 14

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.881 (2021-02-08 17:54:15.881 UTC)

signer identifier: a19c95a1f2186b2a-d534f4b19993ce03-00060fc5f89b5af4-8b6addb05933e91c

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 9e44b71d942b74a8-857b7be8dbc6ccde-5cb5744e9c3014f8-236e53904d26cd62-86edac4c1acbf4ef-15100f52ca1d5457-3b1d208ff251edfe-78af1d30e0614d05

transaction 15

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.883 (2021-02-08 17:54:15.883 UTC)

signer identifier: 236e163572c5526d-79805a61a7fae9ab-92e26ce4ed0946f2-10ccdaad34dc8853

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 0f8a1fddc9cfda5b-3164959d9abc1028-b8536f3233a852a3-241365effa477e20-8781712a4dcb2b6e-e32fe67c7a153043-44c660c23a0b2a93-54e49af1458ca80d

transaction 16

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.884 (2021-02-08 17:54:15.884 UTC)

signer identifier: 431e27fc28641229-ae07327e6b2f9161-61eee57151617198-abc9e9c40b7299bd

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 485813827f37cede-d819f181261ac60d-0da036512d366a48-62fa05438e09d4c5-3fe2f111ae47c612-4d1ed4cf1a4bf86e-8593931632542d20-7ff8e1b88a80ae09

transaction 17

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.885 (2021-02-08 17:54:15.885 UTC)

signer identifier: 8f32ba1a224288a1-bba610e34e810cb0-a92b022eaf8c0420-b15a2de85ac36bd4

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 6cf5b65b05bdf1d7-53fad9dd1910f661-9ad3248c885be581-62aa76f3d6283496-46f51c91af992c39-000ebe5f7f150e77-feb2bbc8e5b5250f-a5dad79d5abd980c

transaction 18

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.886 (2021-02-08 17:54:15.886 UTC)

signer identifier: 0d6c71472b907ab5-9865e0ceda8c85f3-e1fc646b4533ffa4-a5128917073ba613

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 1767ea7b1c84fa65-7fbb2d501129ab14-060ed30ad67e01bc-ff02007840cb4765-c65eafd255be51da-b299977682213e17-3d23a18f20b571a5-a54ac96edad9fa05

transaction 19

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.887 (2021-02-08 17:54:15.887 UTC)

signer identifier: e7b7b1fd655657ca-d0d7c9b4f88249b5-8631f80710532380-1830f8f052407e43

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: 5facb7436f58a0c0-b236b3844e718996-24bfbf842bdd645a-69fb123554366267-68d7657675f7afe9-bf76ccf90beeb0a8-a966e803ac086510-203e8edd6f37b70b

transaction 20

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1612806855.889 (2021-02-08 17:54:15.889 UTC)

signer identifier: 4bbec839977ca0cf-f340dc69688273ec-666a7c67e0f126e1-0133ba4d1b3d6463

vote: yes

cycle transaction signature: 8d5ee85353cdee1d-a93e9486a503d134-edc8557ee1065b50-a781ce9b11b9ebe8-62e6d7c4ebb61b72-d53b5e8d4400728e-76fa5510c68e9c70-ab796210880e470f

signature: c7022e580a81aea6-be4ed7bb19c3a550-f12c61d82a135f70-9b76e8c3dc4a95ee-88dab65e4f691eb2-af49178adb1d0fe3-cd0e3d2af1b015fe-04a8bfa70bb96f02

This block has 72 more transactions not displayed here (92 total). To see all transactions, click here to open the block in a separate tab.

balance list

hash: a4e81ed79d49c85c-3677d92679c1d51f-974d034e62f4c1ba-b1238d7ae159dac6

Click here to open the balance list in a new tab

verification

ID: aaab89986c2b758a-87a3cbe1eb99886e-7f407b8070af6c83-477a8e9d7a0d677e

signature: 92644de41601f2e3-359963cebb78e2df-0218885cce0cf0bc-ab20fc3a842d2b8d-b07ecdde29e36356-be6d8b18aafbecce-5564d5d7954614c4-f9890e491ab8fb0d